Fysisk aktivitet lika bra som medicin

Statens folkhälsoinsititut har kommit fram till att fysisk aktivitet är lika bra som medicin mot depression. Detta påvisas i en ny kunskapsöversikt man givit ut med titeln Fysisk aktivitet och folkhälsa.

Ett flertal olika studier som man refererar till har visat att fysisk aktivitet ökar människans inre styrka då man kommit fram till att det är lika effektivt som psykoterapi.

Om vi läser vidare i boken kan vi nog också önska att fysisk aktivitet på recept vore en möjlighet såsom det är i Norge. Man skriver bland annat att motion kombinerat med kostrådgivning vid flera tillfällen är lika effektiv eller till och med mer effektiv än flera så kallade livsstilsmediciner när det gäller att minska risken för exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar.

Ämnet har även kommit på tapeten då det på flera håll uttrycks ett ökat behov av fysisk aktivitet hos barn. Denna bok är noga med att framhålla att dessa fysiska aktiviteter inte är allena undergörande för fetma även om det medför flera positiva effekter och delvis kompenserar riskerna med övervikt. Ökad konsumtion av energirik mat och dryck med högt innehåll av socker och fetter spelar också roll.

I skriften påvisas också att den som har en stillasittande vardag har mycket att vinna för sin hälsa genom att röra mer på sig. Daglig fysisk aktivitet, till exempel 30 minuters rask promenad, kan förlänga livet med flera år.

En generell ökning av vardagsaktiviteten rekommenderas i skriften såsom cykling och promenader. Man rekommederar även samhällsplanerare att ta det i beaktande i sitt arbete.

Mer om hälsa från Statens folkhälsoinstitut finner du i generaldirektör Gunnar Ågrens blogg med kommentarer om aktuella folkhälsofrågor och nya fakta om hälsa.


© Statshalsan.se, Sweden